Przyroda pilskich lasów - Przyroda pilskich lasów 03.01.2019

Opis odcinka

Na terenach należących do zasobów <a rel="nofollow" href="http://www.pila.lasy.gov.pl/" target="">Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile</a>, znajduje się aż 88 stref ochronnych ostoi ptaków. Spotkać tam można bielika, puchacza a nawet rybołowa. Trzeba podkreślić, że ten ostatni, to jeden z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych występujących w naszym kraju. Strefy ochronne tworzy się nie tylko dla ptaków, ale też dla innych zwierząt. Wśród gatunków ssaków objętych ochroną nie sposób nie odnotować wilków. Zwierzęta te powrócił w XXI wieku do północnej Polski i znalazły tu miejsce dogodne do życia i rozrodu.<br>

Opis odcinka

Na terenach należących do zasobów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, znajduje się aż 88 stref ochronnych ostoi ptaków. Spotkać tam można bielika, puchacza a nawet rybołowa. Trzeba podkreślić, że ten ostatni, to jeden z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych występujących w naszym kraju. Strefy ochronne tworzy się nie tylko dla ptaków, ale też dla innych zwierząt. Wśród gatunków ssaków objętych ochroną nie sposób nie odnotować wilków. Zwierzęta te powrócił w XXI wieku do północnej Polski i znalazły tu miejsce dogodne do życia i rozrodu.

Opis programu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile to niemal 350 tysięcy hektarów lasów. To piękne rezerwaty przyrody, wspaniałe parki krajobrazowe czy obszary chronienie Natura 2000.