Przyroda pilskich lasów - Przyroda pilskich lasów 07.03.2019

Opis odcinka

Żubr to największy lądowy ssak europejski. Jest sztandarowym przykładem gatunku uratowanego przed wyginięciem. Historia żubrów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile sięga roku 1980, kiedy prof. Ryszard Graczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wsiedlił żubry na terenie nadleśnictwa Wałcz. 

Opis odcinka

Żubr to największy lądowy ssak europejski. Jest sztandarowym przykładem gatunku uratowanego przed wyginięciem. Historia żubrów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile sięga roku 1980, kiedy prof. Ryszard Graczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wsiedlił żubry na terenie nadleśnictwa Wałcz. 

Opis programu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile to niemal 350 tysięcy hektarów lasów. To piękne rezerwaty przyrody, wspaniałe parki krajobrazowe czy obszary chronienie Natura 2000.