Przyroda pilskich lasów - Przyroda pilskich lasów 04.04.2019

Opis odcinka

Ponad połowę obszaru miasta Piły stanowią tereny zielone. W granicach Piły znajdują się dwa rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar ochrony siedlisk Natura 2000. Najbardziej znanym mieszkańcom Piły rezerwatem jest Kuźnik.

Opis odcinka

Ponad połowę obszaru miasta Piły stanowią tereny zielone. W granicach Piły znajdują się dwa rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar ochrony siedlisk Natura 2000. Najbardziej znanym mieszkańcom Piły rezerwatem jest Kuźnik.

Opis programu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile to niemal 350 tysięcy hektarów lasów. To piękne rezerwaty przyrody, wspaniałe parki krajobrazowe czy obszary chronienie Natura 2000.