Przyroda pilskich lasów - Przyroda pilskich lasów 06.06.2019

Opis odcinka

Tereny w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile to nie tylko lasy i tereny zurbanizowane i rolnicze. To również wody. Jeziora i rzeki będące dopływami Noteci i Warty. Ich wpływ na ekosystemy leśne jest ogromny. Stanowią również atrakcję turystyczną dla żeglarzy i kajakarzy.

Opis odcinka

Tereny w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile to nie tylko lasy i tereny zurbanizowane i rolnicze. To również wody. Jeziora i rzeki będące dopływami Noteci i Warty. Ich wpływ na ekosystemy leśne jest ogromny. Stanowią również atrakcję turystyczną dla żeglarzy i kajakarzy.

Opis programu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile to niemal 350 tysięcy hektarów lasów. To piękne rezerwaty przyrody, wspaniałe parki krajobrazowe czy obszary chronienie Natura 2000.