Przyroda pilskich lasów - Przyroda pilskich lasów 04.07.2019

Opis odcinka

Wzdłuż zachodniej granicy RDLP w Pile płynie jedna z najpiękniejszych rzek Polski - Drawa. Okoliczne tereny bogate są również w liczne rezerwaty, takie jak Bukowskie Bagno czy Stary Załom. W tym odcinku powiemy o formach przyrody w północno-zachodniej części RDLP.

Opis odcinka

Wzdłuż zachodniej granicy RDLP w Pile płynie jedna z najpiękniejszych rzek Polski - Drawa. Okoliczne tereny bogate są również w liczne rezerwaty, takie jak Bukowskie Bagno czy Stary Załom. W tym odcinku powiemy o formach przyrody w północno-zachodniej części RDLP.

Opis programu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile to niemal 350 tysięcy hektarów lasów. To piękne rezerwaty przyrody, wspaniałe parki krajobrazowe czy obszary chronienie Natura 2000.